Cruising...

Cruising sa Srđanom Sandićem: Ognjen Aksentijević

Zadnji Cruising prije ljetne stanke dovodi divnog, mladog pjesnika iz Beograda – Ognjena Aksentijevića. Razgovarat ćemo o njegovoj poeziji, “društvenoj službi” same poezije – riječima Borovskog. Što je u poeziji (naj)važnije? Prekarijatu, još jednoj “izgubljenoj, postranzicijskoj generaciji”….jeziku, ljubavi, strahu, sumnjama. Vječne teme za vječnu poeziju.

Ognjen Aksentijević je rođen u Leskovcu 1994. godine. Diplomirao na grupi za srpsku književnost i jezik sa komparatistikom. Objavio zbirku pesama Um za morem, smrt za vratom (Treći Trg, 2017). Živi i radi u Beogradu.

više