Cruising...

Cruising sa Srđanom Sandićem: Maša Seničić

 
U goste na listopadski Cruising nam stiže: Maša Seničić.

Scenaristkinja, pjesnikinja, novinarka. Bila je dionicom raznorodnih projekata i edukativnih radionica, prije svega u polju audiovizualne kulture, i to kao učesnica, autorica, suradnica, organizatorica, moderatorica. Ko-selektor je programa Hrabri Balkan (Festival autorskog filma), jedna od osnivača Filmkulture i koordinatorica projekta Kritični kamp. Dio je redakcije MILICA magazina, a njeni tekstovi se, između ostalog, mogu naći na nekadašnjem Proletteru, dok se subjektivni vodič kroz Beograd nalazi sajtu Spotted By Locals. Piše prozu i poeziju koju objavljuje u zbirkama, antologijama, publicistici, u književnim časopisima (na papiru, na papiru, i na mreži), kao i na književnim onlajn portalima. Objavila je dvije knjige pjesama, “Okean” (Nagrada Mladi Dis, 2015) i “Povremena poput vikend-naselja” (Treći trg, 2019). Trenutno pohađa doktorske naučne studije (FDU).

više