Škola neophodnog znanja: Holly Lewis

Holly Lewis je filozofkinja i profesorica na Sveučilištu u Austinu (Texas) gdje predaje feminističku teoriju, političku ekonomiju i epistemologiju kreativnosti. Suosnivačica je međunarodne istraživačke platforme “Sexuality and Political Economy Network” i autorica je knjige Politika svih – intersekcija feminizma, kvir teorije i marksizma (2016.) koja predstavlja jedan od malobrojnih pokušaja pomirenja marksističke i kvir teorije te sustavnu analizu problema trans-isključivog radikalnog feminizma.

 

Lewis će u ovom izdanju Mamine Škole neophodnog znanja predstaviti glavne teze knjige Politika svih te svoj novi istraživački projekt s naslovom Rod i pitanje prirode.

 

Raspored seminara:
15.01., 18h – Politika svih – intersekcija feminizma, kvir teorije i marksizma
16.01., 18h – Rod i pitanje prirode

više