Socijalna akustika

Nemoguća škola #1 — O afektu, glasu, slušanju i samoorganiziranju

 
Nemoguća škola je nezavisna platforma koja će se realizirati kroz četiri intenzivne sesije u
proljeće i jesen 2020. Škola se bavi pitanjima prepoznavanja i neprepoznavanja, pripadanja i
nepripadanja, kao i načina na koje je moguće kreativno i kritički upogoniti artikulaciju zajedničkoga. To znači sveobuhvatno promišljanje slušanja i jezika, glasa i otjelovljenja, umjetnosti i aktivizma.
 
Prvi susret, oblikovan je oko tema afekta, glasa, slušanja i samoorganiziranja, a donosi prezentacije umjetnika/ca, muzikologa/inja, pjevača/ica i edukatora/ica. Prezentacije i diskusije kroz prva će dva dana stvoriti kolektivni okvir za zajedničko promišljanje afektivnih sposobnosti glasa i načina na koje slušanje može poslužiti kao oblik relacionalnog aktivizma kojim se proširuje što ili tko može biti uračunat(o). To ćemo produbiti istraživajući metode samoorganiziranja i umjetničke prakse koje se bave društvenim nepravdama. Susret će završiti radionicom Edne Jurcan, pjevačice koja radi sa aktivističkim zborovima u Hrvatskoj. Istražujući glas kroz niz vježbi kojima je cilj slobodno izražavanje, radionica će se otvoriti za forme govora i pjevanja i za stvaranje glasovnih krajolika koji su u odnosu sa lokalnim okolišem, a sve sa ciljem da ispitamo odnose skupne artikulacije i procesa samoorganiziranih zajednica.
 

Školu organiziraju Multimedijalni institut (MaMA) i Brandon LaBelle, umjetnik iz Berlina, kao dio
umjetničkog projekta Social Acoustics / Communities in Movement . Škola je otvorena svima: prethodne vještine nisu potrebne.

 
 
— RASPORED
 
11. ožujak, 19:00h
– Brandon LaBelle (Communities in Movement, Berlin / Umjetnička akademija, Sveučilište u
Bergenu), “O akustičkoj pravdi”
 
12. ožujak, 13:30 – 18:00
– Andreja Kulunčić (Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb), “Getoizirane zajednice”
– Mojca Piškor (Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu), “Čitati zvuk, slušati kroz riječi:
odjeci slušnih režima jugoslavenske poena insularis”
– Ana Hofman (Institut za kulturu i studije sjećanja, Ljubljana), “Radikalni
amaterizam: Slušni zagrobni život masovnog glasa”
 
13. ožujak
– Termin za eventualne susrete i razvijanje ideja
 

više