Cruising sa Srđanom Sandićem: Lidija Deduš

Svila i kadifa neodvojive su u našim garderobama (ako ih imamo!) i u jeziku, jasno. O tom ˝bogatstvu˝, pjesništvu – hrabrostima i lažima, uređivanju i kritikama, zakonitostima poezije, zakonitostima sna – i da li se poetska inteligencija sastoji od zaglušivanja stečene inteligencije? (Oh, oh, oh!). O ˝muzama˝i drugim funkcionalnostima – u goste nam 26.4.2021. u 19h dolazi Lidija Deduš. Budite s nama. LIVE!

Kratka biografija pjesnikinje:

Lidija Deduš rođena je 1977. godine. Autorica je dviju zbirki poezije: Apatridi i ostale čudne ličnosti (nagrada za prvu zbirku na natječaju Trgni se! Poezija! nakladničke kuće Treći Trg,Beograd, 2018.) i Ništa od najavljivanog kraja svijeta (Treći Trg, Beograd, 2019.). Pjesme i kratke proze su joj objavljivane u različitim časopisima i u emisijama Hrvatskoga radija, a poezija joj je prevođena na engleski i grčki. Razglednice iz prašnjave republike je treća zbirka za koju je 2019. g. dobila nagradu Post Scriptum za književnost na društvenim mrežama.

više