Vizualni kolegij

Ken Loach & Édouard Louis • Dijalog o umjetnosti i politici

 
Ken Loach, veteran angažiranog filma, i Édouard Louis, novo važno ime francuske književnosti, u televizijskom studiju Al Jazeere razgovarali su o perspektivama progresivne umjetnosti i politike. Dijalog sažima kako kolektivna povijesna tako i osobna iskustva ove dvojice važnih umjetnika, a odgovori na pitanja iz publike služe da pojasne i zaoštre izrečene stavove.
 

Preveo Leonardo Kovačević, oblikovao Ruta • 72 stranice, 50 kuna
više