Cruising sa Srđanom Sandićem: Aneta Vladimirov

— četvrtak, 14.10.2021., 19h @ FB Live / MaMa Zagreb

U novom izdanju Cruisinga gostuje Aneta Vladimirov koja će sa Srđanom Sandićem razgovarati o intimnim pjesničkim polazištima.

Skromna biografija na kraju zbirke kaže da je rođena krajem 1980. godine u Bosilegradu, da je završila sociologiju u Beogradu. Ljubiteljica je radionica poezije, balkanske muzičke tradicije i obiteljskog kina. Pjesme su joj objavljene u zbirci Na početku novog kruga u izdanju CeKaPea.

Direktan povod ovog druženja nedavno je objavljen pjesnički prvijenac Pakao ne možeš poljubiti da prođe (Naklada Jesenski i Turk, 2021.).

više