Cruising...

Cruising sa Srđanom Sandićem • Nataša Govedić

 

O poeziji, teatru i kritici – s Natašom Govedić.
Naime, nedavno je objavila zbirku pjesama „Zlice i vilice” a za Hrvatski centar ITI „Stil za stil: živa rampa adapt-autorstva” koja je pisana tako da posluži kao priručnik za dramaturge i scenariste. U svojoj biti ona je izvorno- istraživačka knjiga, usredotočena da pronikne u kompleksnost dramskog stvaralaštva u kazalištu, filmu, TV serijama i stripovima, njegovu varijabilnost i njegove složene interteksutalne i interakcijske odnose s raznovrsnim kulturnim kontekstima. One su povodo ovom nadahnutom razgovoru na koji Vas pozivamo.

Dr. sc. doc. Nataša Govedić je spisateljica, teatrologinja i filmologinja te eksperimentalna pedagoginja. Slaže se s brazilskim pedagogom Paolom Freireom koji se borio za obrazovanje kao otkrivanje, istraživanje, dijalog i „glazbu akcija“ te nastoji uspostaviti nastavne procese koji stvaraju duboko poštovanje između učitelja/učenika i učenika/učitelja, baš kao i poštovanje prema pomnom istraživanju teorijskih tekstova, predstava, filmskih materijala. Od 1995. godine radi kao znanstvenica, književna, kazališna i filmska kritičarka, zaokupljena problemima intermedijalne adaptacije, izvedbenosti subjekta i različitih izvedbenih dimenzija afektologije kao discipline.
Objavila je četrnaest znanstvenih knjiga iz područja komparativne književnosti, filmologije i teatrologije. Osim znanstveno-humanističke djelatnosti, Nataša Govedić je i književnica. Objavljuje za djecu i odrasle. Od 2012. godine stalno je zaposlena na Akademiji dramske umjetnosti, Odsjek dramaturgije, gdje posljednje tri godine obnaša i funkciju pročelnice Katedre za teoriju, povijest i analitiku. Dugogodišnja je predavačica teatrologijskih kolegija u Centru za ženske studije, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu , u Centru za mirovne studije te na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Jedna je od osnivačica i dugogodišnjih urednica časopisa Zarez, gdje je do 2016. godine redovito participirala kao autorica, urednica i prevoditeljica, na taj način doprinoseći popularizaciji svoje znanstveno-teatrološke domene. Stalna je kazališna kritičarka Novog lista od 2001. godine do danas, na čijim stranicama prati i kritički promišlja hrvatsku kazališnu scenu. Redovito piše o književnosti za portal „Kritika HDP“ Hrvatskog društva pisaca, a feljtonistički surađuje i s portalom Vox Feminae. Kao dramaturginja, autorica ili izvođačica sudjelovala je i sudjeluje u različitim izvedbenim projektima s Vilimom Matulom, Brankom Trlin, Darkom Japeljem, Silvijom Marchig, Selmom Banich, Milom Čuljak, Ivom Nerinom Gatin, Robertom Milevoj, Deanom Gobac, Laurom Potrović itd. Na ADU je 2021. godine, zajedno sa studentom glume Ivanom Jurkovićem, osnovala Klub poezije 3. lipnja 3000, gdje okuplja studente i nastavnike svih odsjeka zainteresirane za stil kao autorsko istraživanje teksta, slike i zvuka

više