Prezentacija istraživanja

Događaj uobičajenog: prezentacija istraživanja, razgovor i predstavljanje bojanke

U sklopu umjetničkog istraživanja Događaj uobičajenog, plesna umjetnica Lana Hosni pozvala je aktere izvedbeno-plesne scene i sve zainteresirane na sudjelovanje u razgovorima o pretpostavkama, uvjerenjima, predrasudama, navikama, nepisanim pravilima i tendencijama koje se vrte u prostoru plesa te više ili manje očigledno utječu na način na koji ga doživljavamo/proživljavamo. Od studenog 2022. do travnja 2023. odvilo se 70-ak susreta i 200-tinjak sati razgovora.

Kroz strukturirane sesije razgovora jedan na jedan, radio se svojevrstan update oko toga gdje smo danas u odnosu na dosadašnja uvjerenja, pretpostavke, predrasude, uvjetovanja s kojima smo se susreli kroz iskustvo edukacije/djelovanja/konzumiranja (plesne) umjetnosti te na koji način su i dalje prisutna/utjelovljena u načinima na koji se bavimo tijelom, autorstvom, pokretom, pedagoškim radom, suradničkim odnosima, promišljanjem plesa i kritikom danas.

Unutar prezentacije izložit će se metoda rada i opažanja te će se otvoriti vrijeme za razgovor i pitanja uz predstavljanje bojanke za odrasle nastale tijekom procesa istraživanja.

U bojanci sudjeluju Anika Cetina, Antonia Dorbić, Danijela Renić i Kaja Renić, Dora Đurkesac, Ema Kani, Ivana Bojanić, Ivana Vojnić Vratarić, Josipa Bubaš, Nikolina Komljenović, Marko Gutić Mižimakov, Marta Banić, Matea Bilosnić, Mia Štark, Mia Zalukar, Sindri Uču, Tessa Ljubić, Zoe Pauška i Zrinka Užbinec.

Bojanku printaju i uvezuju Antonia Dorbić i Lana Hosni u Obrt studiju.

U sklopu prezentacije možete osigurati svoj primjerak bojanke uz donacije prema želji i mogućnostima, dok se izvan prezentacije bojanka može pribaviti po preporučenoj donaciji od 10 eura koja podržava izradu bojanke (rezervacije na lana.hosni@hotmail.com). Edicija je limitirana!

Razgovori kao dio istraživačke prakse počeli su se razvijati u sklopu kolektivne inicijative Koreografija empatije. Posebne zahvale Ivani Rončević za pomoć pri strukturiranju razgovora, Antisezoni za povremena ugošćavanja razgovora i svima koje/i su razgovarali/e.

 

Program Događaj uobičajenog financijski je podržan od strane Ministarstva kulture i medija RH.

više