Panel

Green talk

Green talk je prelošinjsko događanje u organizaciji Zelenog filozofskog, a održati će se u MaMi u petak 21. 4. s početkom u 17h. Cilj ove inicijative koja će se održati uoči Dana planeta Zemlje jest okupiti nekoliko ekoloških aktivističkih udruga i inicijativa u svrhu promicanja njihovih projekata, kao i edukacija o aktualnim ekološkim problemima na našim prostorima.

Ponešto o svojim organizacijama, vodećim borbama, aktivističkim pothvatima i (ne)održivim praksama reći će Zelena akcija, Pan, udruga za zaštitu okoliša i prirode te Zeleni filozofski.

 

Program:

17:00 – Uvodne riječi moderatora
17:15 – Predstavljanje izlagača i organizacija (Zelena akcija, Eko Pan i Zeleni Filozofski)
17:30 – Izlaganje Zelene akcije
18:00 – Diskusija
18:10 – 18:20 – Pauza
18:20 – Izlaganje Eko Pana
18:50 – Diskusija
19:00 – Izlaganje Zelenog Filozofskog
19:30 – Diskusija
19:40 – Zatvaranje panela

 

više