Izdavaštvo

Chantal Mouffe • PREMA ZELENOJ DEMOKRATSKOJ REVOLUCIJI – LIJEVI POPULIZAM I MOĆ AFEKATA

U novoj knjizi Chantal Mouffe postavlja pitanje što je to što danas mobilizira građane i aktiviste u društvenim pokretima, s posebnim osvrtom na suvremene ekološke pokrete i prosvjede. Koji su afekti odnosno strasti uključene u taj angažman, pogotovo kod mladih? S obzirom na to da autorica ističe puno veću ulogu strasti nego “razuma” u današnjem političkom angažmanu, nameće se zadatak njihovog preispitivanja i artikulacije u kontekstu današnjeg autoritarnog liberalizma.

***

Chantal Mouffe je politička filozofkinja koja predaje na Westminsterskom univerzitetu u Londonu. Sama i/ili s Ernestom Laclauom potpisuje neke od najutjecajnijih knjiga iz područja političke i socijalne teorije, poput Hegemonija i socijalistička strategija (1985), Demokratski paradoks (2000) ili Agonistika: političko promišljanje svijeta (2013). Posljednjih dvadesetak godina bila je savjetnica nizu predsjednika ili političkih vođa s ljevice, pogotovo u Francuskoj, Španjolskoj i Južnoj Americi.

***

Multimedijalni institut
ISBN 9978-953-8469-09-1
113 stranica · 2023.
prijevod: Hana Dvornik

 

više