Konferencija

Wikimedia MeetUP +QW2023 node

U MaMinom prostoru održava se neformalni MeetUP sa zajednicom LGBTIQ+ i Wikimedijalaca u okružju za opušteno gledanje programa, uz podršku za prevod, rasprave o sadržaju, sudjelovanju i metodološkim procjepima-nedostatcima Wikimedije po LGBTIQ+ aspektima.

Ovisno o iskazanim potrebama nudimo uvod i razmjenu vještina oko Wikidata.org i improvizirano su-učenje o Wikimedijima i otvorenim sadržajima.

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje, molimo vas da se javite na emailGLAM[at]mi2.hr za detalje.

QW2023

više