LJUDI U POKRETU - okrugli stol

Režim (radnih) migracija: iskustva, politike i promjene

LJUDI U POKRETU
Režim (radnih) migracija: iskustva, politike i promjene okrugli stol

Stanovništvo je složena kategorija: ni društvo, ni narod, ni klasa, ni masa, a ipak nekako sve to. Pojam koji sve češće izaziva zazor, potiče moralnu paniku i otvara apetite.

Posljednjih godina u Hrvatskoj stanovništvo je iz jednine u hipu prešlo u množinu, i supostoje različite, često nesumjerljive i odvojene populacije: tzv. (sve stariji) domaći, manjinske populacije nekadašnjih domaćih, nova (ekonomska) dijaspora, novi strani gastarbajteri, (ratne) izbjeglice, mase turista…
Fenomeni koji se opiru klasičnim analizama i uhodanim praksama su/života, pa u novom programu MaMe “Ljudi u pokretu” kroz različite formate želimo istražiti što ta različita i mahom fluidna stanovništva primarno znače za budućnost društva i gradova, nove režime rada, rodne politike i suvremenu kulturnu produkciju.

Programsku liniju otvaramo okruglim stolom na kojem ćemo se baviti praksama, politikama i mogućim promjenama režima radnih migracija. Usredotočit ćemo se na probleme s kojima se suočavaju migrantske radnice i radnici u kontekstu boravka, života i rada u Hrvatskoj kao što su nasilje i eksploatacija na radnom mjestu, kršenje prava, manjkava ili nepostojeća podrška javnih službi, rodno uvjetovano nasilje, ilegalizacija i dr. Također, među ciljevima ovog događaja je i nadilaženje kategorizacije koja se temelji isključivo na administrativnom statusu.

Nizom primjera nastojat ćemo rasvijetliti činjenicu da je privremeno zapošljavanje radnica i radnika, primarno iz zemalja Globalnoga juga, samo jedno naličje globalnog režima upravljanja migracijama i da se politike izbjeglištva i radne migracije u mnogočemu preklapaju. O tome će najbolje posvjedočiti kolegice i kolege koji se kroz istraživački, politički i humanitarni rad bave ovim i srodnim područjima.

Na tribini će govoriti:

Dr. Sc. Margareta Gregurović – sociologinja i viša znanstvena suradnica u Institutu za istraživanje migracija (IMIN) u Zagrebu koja se u svom znanstvenoistraživačkom radu ponajviše bavi pitanjima integracije različitih kategorija migranata u hrvatsko društvo s posebnim naglaskom na ispitivanje stavova javnosti prema njima. Uz to, bavi se obrazovnim nejednakostima i uključivanjem različitih manjinskih i migrantskih skupina u obrazovni sustav.

Marija Vujeva – diplomirana pravnica koja je svoju karijeru započela u odvjetništvu gdje je, među ostalim, intenzivno bila angažirana u savjetovanju i zastupanju poslodavaca i radnika u postupcima u području radnog prava. U posljednjih osam godina kao vanjska suradnica aktivno sudjeluje u radu udruga koje rade s izbjeglicama, a u udruzi “Borders:none” svakodnevno pruža besplatnu pravnu pomoć izbjeglicama, strancima u postupku povratka i stranim radnicima.

Jakov Kolak – završio je diplomski studij politologije na Fakultetu političkih znanosti 2018. godine. Od 2018. do kraja 2023. godine radio je kao glavni urednik portala Radnička prava, a od 2022. zaposlen je i u Regionalnom industrijskom sindikatu gdje primarno obavlja posao sindikalnog organizatora.

➤ Luka Kos –  u svijet civilnog sektora i aktivizma ušao je nakon upisivanja Mirovnih studija 2014. godine. Trenutno radi kao diplomirani pravnik koji u sklopu Centra za mirovne studije pruža besplatnu pravnu pomoć izbjeglicama i drugima migrantima. Uz to radi na osvještavanju, progovaranju i zagovaranju unaprjeđenja migracijske i integracijske politike u Hrvatskoj.

Moderira:

Romana Pozniak – radi kao znanstvena suradnica u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Doktorirala je 2022. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a znanstveni interes pronalazi u kritičkim studijima humanitarizma i migracija, antropologiji rada i feminističkoj kritici skrbi. Sudjelovala je na brojnim stručnim i znanstvenim konferencijama i objavila desetak radova u domaćim i međunarodnim publikacijama. Trenutno je angažirana na projektu Prekarna kultura i budućnost rada (BURA, NextGenerationEU).

🔴

Organizatori: Bojan Mucko (IEF) i Marija Krstanović (MaMa)

-_-_-_- _-                     _-_-_-_ –                               _-_-_ -_-                                    _-_-_                              _-_-_ -_-

Događaj je nastao u suradnji Multimedijalnog instituta i projekata Instituta za etnologiju i folkloristiku: Poetike i politike etnografije danas, Prekarna kultura i budućnost rada (koje financira Europska unija – NextGenerationEU).

više