Predavanje

Znam što si radila prošlog ljeta, post scriptum Devetoj međunarodnoj konferenciji o odrastu

U zadnjem susretu prije ljetne pauze WHW organizira predavanje sa sociologinjom Jelenom Puđak i filozofom Mladenom Domazetom o različitim recepcijama odrasta (degrowtha) u hrvatskim medijima. Jelena Puđak i Mladen Domazet, prošle su godine bili dio organizacijskog tima 9. međunarodne konferencije o odrastu koja je održana u Zagrebu (29.8. – 2.9. 2023.). Razgovarat ćemo o recepciji tema vezanih za odrast u lokalnom i globalnom kontekstu. Zagrebačka konferencija o odrastu bila je prva uživo održana konferencija odrasta nakon globalne pandemije i ključna točka u službenom organiziranju globalnog pokreta odrasta.

Uz veliku posjećenost i raznolikost programa konferencija je naišla na medijski otpor i izazvala niz snažnih reakcija, te čak na porugu u dijelu medijske recepcije unatoč ključnom gostovanju su-predsjedateljice Međuvladinog panela za klimatske promjene (eng. IPCC) i istraživača i aktivista za globalnu pravednost iz svijeta i Hrvatske.

Posljednji izvještaji IPCC-a i IPBES-a sugeriraju da bi politike odrasta trebale biti razmatrane u borbi protiv klimatskog sloma i gubitka biološke raznolikosti. Istraživači iz ekološke ekonomije i šireg kulturnog polja okrenuti prema post-rastu sve više surađuju u transdisciplinarnim istraživanjima kroz rastući broj međunarodnih događanja, zajedno s nizom međunarodnih konferencija o odrastu koje od 2008. godine kreiraju platformu za međunarodnu diskusiju tih tema iz znanstvenih, aktivističkih i kulturnih perspektiva.

Prethodna istraživanja pokazuju snažnu ekološku zabrinutost stanovništva Zagreba i Hrvatske, iako je djelovanje u sustavnom sprječavanju ekološkog kolapsa niže u usporedbi s zapadnom Europom. Unatoč tome što smo među najsiromašnijim zemljama EU-a, podrška vrijednostima i društvenim normama kompatibilnim s odrastom u Zagrebu je usporediva ili čak veća nego u bogatijim europskim regijama. Ovo predavanje kontrastira način na koji je odrast prikazan u tiskanim medijima s takvim stavovima javnosti. Analiza tekstova o odrastu iz tiskovina i online portala koristi se kako bi se razotkrili različiti konceptualni okviri o odrastu koje nalazimo u medijima, te ih se usporedilo s javnim stavovima. Ova prezentacija temelji se na istraživanju koje izvlači pouke za inicijative koje teže demokratskom prijelazu iz ovisnosti o rastu, ističući jaz između medijskog prikaza i javnih stavova o odrastu. Svjedočimo li preobrazbi odnosa elita prema odrastu, iz zanemarivanja u aktivnu porugu i zatiranje?

Prvo te ignoriraju, zatim ti se smiju, nakon toga te napadaju, a potom pobjeđuješ. (N. Klein, sindikalni aktivist, 1918)

 

Dr. sc. Mladen Domazet jedan je od osnivača i istraživača u Institutu za političku ekologiju. Zaposlen je kao viši znanstveni suradnik na Institutu za filozofiju u Zagrebu. Njegova privrženost filozofiji i pokretu odrasta seže u doba seminara Grupe 22. Bio je znanstveni direktor 5. međunarodne konferencije o odrastu, u Budimpešti 2016. g. i jedan od organizatora 9. međunarodne konferencije od odrastu, u Zagrebu 2023. g. Objavljivao je znanstvene radove o filozofiji znanosti i stavovima o odrastu u istočnoj Europi. Tvrdi da je još uvijek uvjeren da je odrast trezvena vizija ograničenja klimatske katastrofe.

Dr. sc. Jelena Puđak znanstvena je suradnica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar (Zagreb) od 2008. do 2017. i od 2019. do danas. Predavala je na Sveučilištu u Zagrebu (Odsjek za sociologiju Hrvatskih studija) od 2014. do 2019. Područja interesa su joj socijalna ekologija, održivi razvoj, ekološka ekonomija i društvene dimenzije klimatskih promjena te kvalitativne metodologije istraživanja. Od 2008. godine kontinuirano radi na hrvatskim i međunarodnim znanstvenim projektima te je aktivna članica nevladinih strukovnih udruga, Hrvatskog centra Znanje za okoliš i inicijative Znanstvenici za klimu, koji djeluju u polju održivosti i klimatskih promjena. Objavila je nekoliko znanstvenih radova i dvije knjige.

 

***

Razgovor je dio WHW-ovog diskurzivnog programa Povijest umjetnosti i društva: razgovori o odrastu.

Program podržavaju:
Gradski ured za kulturu i civilno društvo
Zaklada Kultura Nova

više