Bojana Kunst: Život umjetnosti – poprečne linije brige [2023 // 193 str. // prijevod: Mario Kopić / u suizdavaštvu s Maskom i Kulturtregerom]

Nova, i prva na hrvatskome, knjiga Bojane Kunst knjiga je o teškoćama koje umjetnost ima s brigom. Autorica piše o procesima, radu i stvaranju umjetnosti, o potrebi za promjenom vrijednosti koje nas okružuju na polju umjetnosti. Knjiga opisuje brojna protuslovlja života umjetnosti, napose umjetnosti koja se bavi stanjem svijeta, ekološkom krizom i suvremenim prekarnim životima i koja svjedoči o patnji drugih.

više