China Miéville: Pad Londona [2021 // 95 str. // prijevod: Miljenka Buljević]

Pad Londona, eksperimentalni esej Chine Miévillea pisan krajem 2011. godine, tematizira divljanje neoliberalnog kapitalizma i njegove posljedice u Londonu: socijalnu nejednakost, položaj mladih, migranata, multikulturalizam itd., a tekst je nadopunjen brojnim autorovim fotografijama.

više