Donna Haraway: Kiborški manifest – znanost, tehnologija i socijalistički feminizam krajem 20. stoljeća [2023. // prijevod: Marko Maras / u suizdavaštvu sa Studiom Pangolin]

Prema riječima Donne Haraway, osnovne teze Kiborškog manifesta nastale su u Cavtatu 1984. godine. Na prijedlog uredništva časopisa Socialist Review, Haraway je sudjelovala na međunarodnoj tribini “Socijalizam u svijetu” gdje je predstavljala perspektive feminističkog marksizma početkom osamdesetih godina. Bila je među rijetkim ženama na konferenciji pa su se prisutne sudionice brzo povezale te uključile i druge žene koje su radile kao osoblje – služavke, kuharice, daktilografkinje. Predavanje Donne Haraway prošireno razgovorima o feminizmu, reproduktivnim i radničkim pravima žena koji su se spontano dogodili u Cavtatu, stvorilo je diskurzivnu i političku platformu iz koje je, netom po povratku u Santa Cruz, izrastao Kiborški manifest. Četiri desetljeća nakon prvog spomena kiborga na Cavtatskoj konferenciji, ova publikacija predstavlja cjeloviti prijevod kultnog djela Donne Haraway na hrvatski jezik. Kratka, no važna povijesna epizoda koja Manifest veže za lokalni kontekst poslužila je kao poticaj i inspiracija za suradnju na ovoj publikaciji. Osim prijevoda, publikacija kroz suradničko umjetničko i dizajnersko istraživanje cilja uspostaviti kontinuitet materijalne situiranosti Manifesta.

više