Jacques Rancière: Modern Times – Essays on Temporality in Art and Politics [2017 // 168 str. // premijerno izdanje, u suradnji s Edicijom Jugoslavija]

Moderna vremena su knjiga u kojoj Rancière na sistematičan i sintetičan način predstavlja svoj opći pogled na vrijeme, no također i knjiga u kojoj ukazuje na zajedničko vrijeme ili momente emancipacije. Njih savršeno oprimjeruje figura vala: između neaktivnosti i aktivnosti, između nekog prije i nekog poslije, stoji zajedničko more prepuno pokreta i momenata spremnih da razbiju horizont predvidljive, zacementirane sadašnjosti. Moderna vremena zajednički objavljuju Multimedijalni institut i Edicija Jugoslavija, a tekstovi u knjizi baziraju se na predavanjima koja je Rancière posljednjih nekoliko godina održao u gradovima bivše Jugoslavije.

više