Lars Henrik Gass: Film and Art After Cinema [2019 // 210 str. // na engleski prevela: Laura Walde]

Direktor čuvenog festivala u Oberhausenu i filmolog, piše o estetičkim, medijskim i socijalnim konzekvencijama povlačenja filma iz kina, zastupajući tezu da je tek sada, kada je kino nestalo, moguće spoznati njegov pravi značaj.

više