Mario Hibert: Digitalni odrast i postdigitalna dobra [2018 // 152 str. // izdanje u suradnji s Institutom za političku ekologiju]

Knjiga tematizira ideje kritičkog bibliotekarstva, specifičan oblik profesionalne kulture zasnovan na konceptu društvene odgovornosti. Propitivanjem kredibiliteta javne misije bibliotekarstva u umreženom društvu podcrtana je važnost kritičke medijske pismenosti posebice kritičkih studija Interneta. Poseban akcenat je stavljen na aspekte informacijske i komunikacijske komodifikacije, artikulaciju epistemoloških i političkih prijepora podatkovnog društva (datafied society) kao i upravljanje digitalnim zajedničkim dobrom koje u svjetlu teorije odrasta (degrowth) bibliotekarstvu nudi konstruktivni imaginarij za socijalnu reorganizaciju tehnologije.

više