Ozren Pupovac: Elements for a Critique of Post-Socialism [2023 // 402 str.]

Rad adresira paradoks politike otvoren postsocijalističkim stanjem: politika se predstavlja kao široka mogućnost, a ujedno biva zatvorena i sprečavana. Umjesto identifikacije politike s pravnim i institucionalnim figurama demokracije i slobode kao što to čini dominanta racionalnost postsocijalizma, rad, kroz čitanje autora poput Louisa Althussera, nastoji afirmirati politiku u dimenzijama prijeloma kao i povijesne kontingencije.

više