Zlatko Paković: Papa Franjo se hrva sa svojim anđelom [2022 // 138 str.]

Drama Papa Franjo se hrva sa svojim anđelom, ili kako je autor Zlatko Paković naziva “mirakul u dvije verzije” kazališnim jezikom i sredstvima govori o suvremenoj Crkvi, na razmeđi dogmatskog klerikalizma i emancipatornog otvaranja Crkve. Za dramatičara Pakovića ambivalentnost o kojoj je riječ utjelovljuje lik Pape Franje, a tzv. spektakularna i asketska verzija drame se razlikuju po epilogu drame, utoliko što svaka od verzija stoji za jednu od dvije opcije pred kojma se današnja Crkva nalazi (dogmatska vs. emancipatorna).

više