Mamini ljudi

Tomislav Medak je filozof koji se bavi političkom filozofijom, teorijom medija i estetikom. Koordinator je teorijskog programa i izdavačke djelatnosti Multimedijalnog instituta. Medak podržava slobodni softver i slobodnu kulturu. Vodi hrvatski program lokalizacije Creative Commons licenci te je član kazališnog kolektiva BADco. Osobna web stranica: tom.medak.click

Petar Milat je filozof i glavni programski koordinator u Multimedijalnom institutu, zadužen za izdavačke, glazbene i filmske programe Instituta. Od 2008. godine, voditelj je Human Rights Film Festivala. Spoj normativne društvene i estetske teorije glavni je fokus njegova istraživanja. Osobna web stranica: www.zoeforward.org.

Nenad Romić (Marcell Mars) organizirao je, producirao, konceptualizirao i kurirao brojne festivale, izložbe i konferencije, a djeluje i kao samostalni istraživač, programer i umjetnik. Njegov rad je priznat u znanstvenim pregledima relevantnih praksi medijskog dizajna, umjetnosti i društvenog angažmana. Istaknuta javna osoba koja se bavi regulacijom interneta, intelektualnim vlasništvom i kreativnom djelatnošću.

Tomislav Domes je politolog i kulturni aktivist koji se bavi problematikom javnih i zajedničkih dobara. Tijekom studija i rada u civilnom sektoru postao je stručnjak u području javnih politika, zagovaranja, umrežavanja i odnosa s javnošću sudjelovanjem u organizaciji raznih javnih događanja, poput konferencija i festivala, te radom u timu kampanje Pravo na grad.

Marijana Rimanić, povjesničarka umjetnosti, povremeno aktivna kao kustosica i suradnica na području suvremene umjetnosti unutar užeg tematskog područja umjetnosti u javnom i urbanom prostoru. Također radi kao koordinatorica za odnose s javnošću u POGON-u.

Igor Marković je nezavisni znanstvenik i slobodni teoretičar s fokusom na vizualne, filmske i kulturološke studije, te suselektor Human Rights Film Festivala. Suosnivač je i suurednik časopisa Limen – časopisa za teoriju i praksu liminalnih fenomena te član uredništva časopisa Ubiq i LibraLibera. Bio je koautor Nastavnog plana i programa Odjela za kulturologiju Sveučilišta u Rijeci. Sudjelovao je na stotinjak skupova i objavljivao u brojnim znanstvenim i neakademskim časopisima.

Igor Čolić, magistar ekonomije, od 2009. godine vodi financijsku administraciju u Multimedijalnom institutu.

Ante Jerić, suradnik Multimedijalnog instituta. Glavno polje interesa je “kontinentalna” filozofija i njezine veze sa psihoanalizom, filmom i književnošću.

Ivana Pejić, filozofkinja, suradnica Multimedijalnog instituta. Primarna polja interesa protežu se od estetike i filozofije politike do feminističke teorije i kritike.

Lina Gonan je filozofkinja i povjesničarka umjetnosti, koordinatorica kulturnog kluba MaMa. Područja njezina interesa su estetika, filozofija politike i rodna teorija, s posebnim naglaskom na marksistički feminizam i queer teoriju.