Mamini ljudi

Zaposlenici:

Petar Milat je predsjednik udruge i glavni programski koordinator u Multimedijalnom institutu, zadužen za izdavačke, glazbene i filmske programe Instituta. Od 2008. godine, voditelj je Human Rights Film Festivala. Filozof u čijem je istraživačkom fokusu spoj normativne društvene i estetske teorije.

Igor Marković je nezavisni znanstvenik i slobodni teoretičar s fokusom na vizualne, filmske i kulturološke studije, te suselektor Human Rights Film Festivala. Suosnivač je i suurednik časopisa Limen – časopisa za teoriju i praksu liminalnih fenomena te član uredništva časopisa Ubiq i LibraLibera. Bio je koautor Nastavnog plana i programa Odjela za kulturologiju Sveučilišta u Rijeci. Sudjelovao je na stotinjak skupova i objavljivao u brojnim znanstvenim i neakademskim časopisima.

Igor Čolić, magistar ekonomije, od 2009. godine vodi financijsku administraciju u Multimedijalnom institutu.

Marija Krstanović, magistrica komparativne književnosti i knjižničarstva, voditeljica Društveno-kulturnog centra MaMa, prostora Multimedijalnog instituta. Područje interesa su umjetničke prakse (s posebnim naglaskom na filmsku kritiku) i kulturno-političke prakse (s posebnim naglaskom na položaj socijalno ugroženih skupina).

 

Vanjski suradnici:

Tomislav Medak sudjeluje u organizaciji teorijskih i izdavačkih aktivnosti, a voditelj je programa Javna knjižnica u sklopu kojeg provodi aktivnosti knjižničarstva, digitalizacije i digitalne humanistike. Medak je i nezavisni istraživač s doktoratom o tehnopolitici i planetarnoj ekološkoj krizi stečenim pri Centru za postdigitalne kulture Sveučilišta u Coventryju. Osobna web stranica: tom.medak.click.

Marcell Mars (Nenad Romić) je organizirao je, producirao, konceptualizirao i kurirao brojne festivale, izložbe i konferencije, a djeluje i kao samostalni istraživač, programer i umjetnik. Njegov rad je priznat u znanstvenim pregledima relevantnih praksi medijskog dizajna, umjetnosti i društvenog angažmana. Istaknuta javna osoba koja se bavi regulacijom interneta, intelektualnim vlasništvom i kreativnom djelatnošću.

Ivana Pejić, filozofkinja. Primarna polja interesa protežu se od estetike i filozofije politike do feminističke teorije i kritike.

Lina Gonan je filozofkinja i povjesničarka umjetnosti. Područja njezina interesa su estetika, filozofija politike i rodna teorija, s posebnim naglaskom na marksistički feminizam i queer teoriju.

Ante Jerić je znanstvenik s glavnim poljem interesa za “kontinentalnu” filozofija i njezine veze sa psihoanalizom, filmom i književnošću.