net.kulturni klub MaMa

Net.kulturni kub MaMa osnovan je 2000. godine sa svrhom promicanja inovativnih kulturnih praksi i kritičkih društvenih pozicija. Kao kulturni centar potiče širok spektar novih umjetničkih i kulturnih praksi povezanih ponajprije s razvojem komunikacijskih tehnologija i novih tendencija u umjetnosti i teoriji: od novo-medijske umjetnosti, preko filma i glazbe pa sve do društveno angažirane filozofske i sociološke teorije, izdavaštva i pitanja kulturnih politika. Posebni naglasak leži na pitanju “slobodnog pristupa” u čemu je MaMa međunarodno prepoznata kao predvodnica u ovom dijelu Evrope.

Kao društveni centar MaMa je okupljalište i prostorni resurs na slobodnom / besplatnom raspolaganju raznim inicijativama i udrugama, bilo da promoviraju manjinske identitete (ekološke, LBGTQ, etničke, feminističke i ine) ili kritički propituju ustaljene društvene norme. Kao otvoreni i nekomercijalni prostor u samom centru Zagreba, MaMa je mjesto na kojem se može socijalizirati i neposredno iskusiti kulturnu produkciju koja potiče raznolikost.