Vektori kolektivne imaginacije

Vektori kolektivne imaginacije je međunarodni projekt koji ćemo od rujna 2018. do kolovoza 2020. provoditi u suradnji s organizacijama Berliner Gazette (Njemačka), Glänta (Švedska), Kontrapunkt (Makedonija), Kuda.org (Srbija) i Kulturtreger (Hrvatska), a uz sufinanciranje iz programa Kreativna Europa Europske unije. Projekt je nastavak partnerstva koje je 2012. započelo kroz projekt Prošireni estetički odgoj (Aesthetic Education Expanded) i koje je imalo cilj prenijeti pojam estetičkog odgoja – u kojem se spajaju umjetnost, imaginacija i demokracija – u doba digitalnih mreža. Vectors of Collective Imagination vraća se iznova tom emancipatornom pojmu, preispitujući izazov pred koji nova politička geografija Europe, obilježena izbjegličkom krizom, islamofobijom, ekonomskih nejednakostima i sve tvrđi neliberalizam, stavlja kolektivnu imaginaciju. U sklopu projekta organizirat ćemo 7 velikih događanja (festivala, konferencija, izložbi) na lokacijama iz kojih djeluju partneri kako bi se pozabivili različitim aspektima te problematike. Događanja će povezati neke bitne točke (Egipat, Magreb, sjeverna Europa, Balkan, istočna Europa) te nove geografije i umjetničke odgovore koje bi mogli doprinijeti stvaranju nove kolektivne imaginacije koja bi se mogla suprotstaviti retrogradnim političkim tendencijama u Eropi i drugdje.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program Kreativna Europa.