Vizualni kolegij

Vizualni kolegij je pokrenut 2004. s namjerom da se promoviraju novi i drukčiji pristupi u promišljanju (pokretne) slike. Naša istraživanja o tome što je slika danas – kako nastaje i kako cirkulira – se baziraju na konceptu i praksi “proširenog filma”.

Program kolegija se sastoji od:
a) predavanja filmologa i filozofa, povjesničara umjetnosti i umjetnika,
b) prevođenja i objavljivanja značajnih tekstova i monografija iz područja vizualnosti,
c) povremenih projekcija i izložbi.

Dosad smo objavili: Zbornik Vizualnog kolegija, monografiju Alexandera Garcia-Düttmanna o Viscontiju, te knjige Jacquesa Rancierea, Georgesa Didi-Hubermana i Toma Keenana & Eyala Weizmana, kao i povremene novinske temate.

Predavanja su održali i/ili sudjelovali u programu: Cesare Casarino, Tomislav Medak, Stephen Zepke, Aleksandar Battista Ilić, Jelena Krivokapić, Stathis Gourgouris, Ruth Noack, Marie-Luise Angerer, Saša Vojković, Marko Stamenković, Alexander Garcia-Düttmann, Alexander Horwath, Akira Mizuta Lippit, Lillevän Pobjoy, Sandra Sterle, Dan Oki, Stojan Pelko, Gertrud Koch & Hauke Brunkhorst, Pavle Levi, Go Hirasawa, Jonathan Beller, Peter Szendy, Mladen Dolar, Ksenija Stevanović & Nenad Romić, Ana Peraica, Lech Kowalski, Zoe Crosher, Nathan Brown, Thomas Köner, Slobodan Šijan, Bruce McClure

Program Vizualnog kolegija su pokrenuli Tanja Vrvilo i Petar Milat.