Operacija grad

Savez udruga Operacija Grad (bivši Savez za centar za nezavisnu kulturu i mlade – SZC) je osnovan s ciljem poticanja razvoja nezavisne kulture te samoorganiziranog djelovanja mladih. Aktivnosti vezane za kulturnu politiku i politiku prema mladima u Zagrebu započele su kroz suradničku platformu organizacija nezavisne kulture Zagreb – Kulturni kapital Evrope 3000. Platforma je pokrenuta 2003. godine od strane četiri organizacije nezavisne kulture: Platforme 9,81, Centra za dramsku umjetnost, Multimedijalnog instituta i Što, kako i za koga (WHW). Kasnije su se Platformi priključile još četiri organizacije: [BLOK], Bacači sjenki, Community Art i Kontejner. Do 2005. platforma se prvenstveno fokusirala na programsku suradnju, a nakon toga sve više na efekte gradske politike na kulturnu proizvodnju i položaj organizacija mladih u Zagrebu. Tako je u proljeće 2005. platforma zajedno s klubovima MaMa, Močvara i Attack, i dvjema nacionalnim mrežama, Savezom udruga Klubtura (Clubture) i Mrežom mladih Hrvatske pokrenula javnu raspravu o ključnim pitanjima tih sektora. Javna rasprava rezultirala je Deklaracijom koju je među ostalima potpisao i sadašnji gradonačelnik Milan Bandić, čime se obavezao provesti devet mjera koje se odnose na problem prostora, provedbu Gradskog programa djelovanja za mlade te održivost nezavisne kulture i organizacija mladih. Međutim, kako od dogovorenih mjera gotovo ništa nije provedeno, u srpnju 2006. je izvedena akcija preljepljivanja jumbo-plakata s likom gradonačelnika s ciljem upozoravanja na neodrživ položaj nezavisne kulture i mladih u Zagrebu. Nakon ove akcije, uslijedilo je širenje ove zagovaračke inicijative i razdvajanje aktivnosti u dva smjera: (1) aktivnosti vezane za urbani razvoj i prostornu politiku (Pravo na grad);  (2) aktivnosti vezane za potrebe nezavisne kulture i sektora mladih. U okviru drugog smjera suradnja je i formalizirana osnivanjem saveza udruga pod nazivom Savez za Centar za nezavisnu kulturu i mlade, kasnije Savez udruga Operacija grad. Nakon višegodišnjih zagovaračkih napora 2009. je Savez zajedno s Gradom Zagrebom osnovao POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade. Od osnutka POGONa, članovi Multimedijalnog instituta aktivno pomažu na stabiliziranju obaju entiteta: kroz rad članova udruge u Upravnom odboru i volonterskom organiziranju aktivnosti Saveza, te rad Tomislava Medaka u Programskom savjetu POGONa od 2010. do 2012. godine.