Pravo na grad

Pravo na grad je inicijativa i kampanja usmjerena protiv prekomjerne ekonomske eksploatacije prostora, upravljanja prostorom na štetu javnog interesa, neodržive prostorne politike i isključivanja građana iz odluka o prostornom razvoju Zagreba. Pokrenuta je kao neformalna platforma organizacija nezavisne kulture i mladih. Pokrenuto kao zajednička zagovaračka inicijativa organizacija okupljenih oko suradničke platforme osam zagrebačkih organizacija nezavisne kulture Zagreb – kulturni kapital Evrope 3000 (među kojima je Multimedijalni institut), dviju nacionalnih mreža – Mreže mladih Hrvatske i Saveza udruga Clubture te tri kluba nezavisne kulture i mladih iz Zagreba. U suradnji sa Zelenom akcijom, ova inicijativa je 2006. pokrenula jednu od najvidljivijih civilnodruštvenih kampanja u posljednje vrijeme u Hrvatskoj – kampanju protiv devastacije Cvjetnog trga. 2009. Pravo na grad je registrirano kao samostalna udruga građana koja je osnovana od strane najistaknutijih aktivista u kampanji. Pravo na grad sve aktivnosti provodi u partnerstvu sa Zelenom akcijom.