Zagreb – Kulturni kapital Evrope 3000

Zagreb – kulturni Kapital Evrope 3000 suradnička je platforma koju su 2003. pokrenule organizacije Centar za dramsku umjetnost, Multimedijalni institut, Platforma 9,81 i Što, kako i za koga/WHW, a kasnije su se priklučili Bacači sjenki, [BLOK], Community Art i Kontejner.

Projekt je pokrenut s namjerom propitivanja kako modela nacionalne reprezentativne kulture pa tako i tržišno orijentirane koncepcije kreativne industrije. Sam naslov ironizira projekt kulturnih metropola u Europi (godina 3000 kao nedostižni horizont lokalne kreativne klase i kulturne politike), postavljajući suvremenu umjetničku i teorijsku produkciju u direktnu vezu s Kapitalom.

Zagreb kulturni Kapital Evrope 3000 bio je prvi veći zajednički i dugotrajniji projekt nezavisne scene u Zagrebu 2000-ih godina te je značajno doprinio njenoj lokalnoj i internacionalnoj vidljivosti. Projekt je također ostavio traga i na javnim politikama prema nezavisnoj kulturi, a označio je i okret prema društvenom aktivizmu.

O aktivnostima čitajte u biltenima: 1 [listopad 2003.] | 2 [prosinac 2003.] | 3 [ožujak 2004.] | 4 [svibanj 2004.] | 5 [listopad 2004.] | 6 [studeni 2004.] | 7 [veljača 2005.]

Zagreb – Kulturni kapital Evrope 3000 se odvijao u okviru projekta relations, a uz financijsku potporu Kulturstiftung des Bundes te Erste Bank Groupe u centralnoj Europi [The Arts and Civil Society Program].