Bojana Kunst: Život umjetnosti – poprečne linije brige [2023 // 193 str. // prijevod: Mario Kopić / u suizdavaštvu s Maskom i Kulturtregerom]

Nova, i prva na hrvatskome, knjiga Bojane Kunst knjiga je o teškoćama koje umjetnost ima s brigom. Autorica piše o procesima, radu i stvaranju umjetnosti, o potrebi za promjenom vrijednosti koje nas okružuju na polju umjetnosti. Knjiga opisuje brojna protuslovlja života umjetnosti, napose umjetnosti koja se bavi stanjem svijeta, ekološkom krizom i suvremenim prekarnim životima i koja […]

više

Donna Haraway: Kiborški manifest – znanost, tehnologija i socijalistički feminizam krajem 20. stoljeća [2023. // prijevod: Marko Maras / u suizdavaštvu sa Studiom Pangolin]

Prema riječima Donne Haraway, osnovne teze Kiborškog manifesta nastale su u Cavtatu 1984. godine. Na prijedlog uredništva časopisa Socialist Review, Haraway je sudjelovala na međunarodnoj tribini “Socijalizam u svijetu” gdje je predstavljala perspektive feminističkog marksizma početkom osamdesetih godina. Bila je među rijetkim ženama na konferenciji pa su se prisutne sudionice brzo povezale te uključile i druge žene koje su […]

više

Geoffroy de Lagasnerie: Misliti u lošem svijetu [2018 // 76 str. // prijevod: Zlatko Wurzberg / u suradnji s udrugom Bijeli val/Subversive Festival]

Što znači pisati u društvu koje je obilježeno nasiljem, dominacijom, izrabljivanjem? Kako zamisliti neku misaonu praksu koja ne bi pridonosila obnavljanju postojećeg stanja, nego bi, naprotiv, bila opozicijska? Koji smisao imaju umjetnost, kultura i znanje – a osobito, pod kojim uvjetima oni imaju smisao i vrijednost? Budući da živimo u lošem svijetu, svaki autor sebi […]

više

Catherine Malabou: Preobražaji inteligencije. Šta da radimo s njihovim plavim mozgom? [2018 // 148 str. // prijevod: Suzana Bojović, Srđa Janković / u suradnji s FMK Beograd]

Malabou u novoj knjizi, proizašloj iz Wellekovih predavanja 2015. godine, preispituje i revidira neke od temeljnih pretpostavki svog ranijeg rada posvećenog plastičnosti mozga. U toj samokritici novi avatar plastičnosti postaje inteligencija. Autorica konceptualizira inteligenciju kao posrednika između područja transcendentalnog i empirijskog te pomoću nje ocrtava novu topologiju mišljenja, slobode i otpora.

više

Nathan Brown i Petar Milat (urednici): Poiesis [2017 // 270 str. // englesko izdanje]

Eseji u zborniku Poiesis su, uz neke nadopune, predstavljeni na trodnevnom istoimenom simpoziju u Zagrebu 2015. godine. U sklopu programa izvedena je koreografija Varijacije o osjetnome Marjane Krajač, na koju je pak poetski reagirala angela rawlings svojim tekstom si tu – kojeg objavljujemo zajedno s zbornikom. Uključeni autori su Thomas Schestag, Branka Arsić, David Wills, Jed Rasula, Marie Gil, Alexi Kukuljevic, […]

više

Tomislav Medak i Marcell Mars (urednici): Javna knjižnica [2015 // 144 str. // dvojezično hrvatsko-englesko izdanje]

“Sve što je čvrsto i postojano pretvara se u dim” – od svojih početaka u 18. stoljeću institucija javne knjižnice razvijala se u graničnom prostoru tog procesa. Nije dopuštala da klasna podjela i čelična logika tržišta diktiraju tko ima pristup znanju i obrazovanju kao sredstvima u promjeni svijeta. Ne čudi stoga da intenzivna komercijalizacija obrazovanja […]

više

Tomislav Medak & Petar Milat (urednici): Ideja radikalnih medija [2013 // 256 str. // dvojezično hrvatsko-englesko izdanje]

Ideja radikalnih medija je zbornik konferencije održane 07.-08.06. 2013. u MaMi. Konferencija se odvila u kontekstu izložbe Izgledi Arkzina i pridruženih medijskih akcija kojima smo željeli revalorizirati fenomen Arkzina dva desetljeća kasnije. Arkzinov izdavački i aktivistički rad anticipirao je i reflektirao taktičke medijske prakse koje su se početkom 1990-ih kristalizirale u susretu političkog trenutka – obilježenog postsocijalističkom tranzicijom, jugoslavenskim ratovima i alterglobalisitčkim […]

više

Étienne Balibar: Nasilje i civilnost. Wellekova predavanja [2011 // 196 str. // prijevod: Tomislav Medak / u suradnji s FMK Beograd]

U knjizi se nalaze izlaganja koja je Étienne Balibar održao 1996. u sklopu Wellek Library Lectures in Critical Theory na Kalifornijskom sveučilištu u Irvineu. Potaknut suvremenim fenomenima okrutnosti – kakva je u ultrasubjektivnim formama identitarnog delirija etničkog čišćenja eksplodirala u jugoslavenskim ratovima ili kakva se u ultraobjektivnim formama proizvodnje suvišnog stanovništva reproducira kroz procese ekonomske globalizacije – […]

više

Bojan Bilić & Aleksa Milanović [Ur.]: Postjugoslo/avenski TRANS – životi aktivizmi kulture [2022 // 394 str // prijevod: Irina Vujičić]

Suprotstavljajući se iscrpljenosti izazvanoj snažnim neoliberalnim patrijarhatom koji ponovo pokušava učvrstiti granice između ‘muškaraca’ i ‘žena’, knjiga istražuje do sada nedovoljno poznate priče i politike trans života, aktivizama i kultura širom postjugoslo/avenskog prostora. Napisana od strane interdisciplinarnog kolektiva, knjiga otkriva različitosti rodnih otjelovljenja, prezentacija i reprezentacija, i smješta ih u kontekste rata, rasizma, kapitalizma i […]

više